EMMA bygger nytt utställningskoncept kring Rut Bryks och Tapio Wirkkalas samlingar | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA bygger nytt utställningskoncept kring Rut Bryks och Tapio Wirkkalas samlingar

12.04.2017

EMMA – Esbo moderna konstmuseum bygger ut med 1 000 m2 som ska rymma Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks internationellt betydelsefulla samling och arkiv av Rut Bryk och Tapio Wirkkala samt utställningar av nutida design. Lokalen Aukio för visningsmagasinet och de tillfälliga utställningarna ritas av Johanna Brummer och Heini-Emilia Saari (Studio Wanderlust).

I EMMA:s visningsmagasin kommer publiken att få tillgång till samlingen och arkivet som innehåller över 5 000 föremål, modeller, ritningar, teckningar, skisser, prototyper och fotografier. De omfattar material om Tapio Wirkkalas och Rut Bryks konstnärskap och karriär samt fotografier från parets resor och livshändelser. Visningsmagasinet har tre dimensioner: de konkreta föremålen i rummet, digitala innehåll som visas i rummet och webbinnehåll som är tillgängligt överallt. Själva magasinet öppnar för publiken i november, och arbetet med det digitala innehållet kommer att fortsätta i flera år till.

Johanna Brummer och Heini-Emilia Saari från Studio Wanderlust kommenterar projektet så här:

”Aukio är ur programperspektiv ett oerhört intressant koncept. I visningsmagasinet blir det möjligt att visa upp Bryks och Wirkkalas livsverk sida vid sida med museets kärnfunktioner, som arkivering och konservering. Ett viktigt arkitektoniskt element är en upphängningsvägg som avskiljer ett utrymme för tillfälliga utställningar mitt i magasinet. Väggen utgör ett mångsidigt fästunderlag , ett slags levande ’musealt arbetsbord’.

För oss designer är det viktigt att vi i samarbete med EMMA kan skapa lokallösningar som kan anpassas efter arbetsmetoderna och innehållen. Samtidigt känns det fint att medverka i ett projekt där vi från vågkammen får utforska nya sätt för ett museum att visa upp sig som en kulturinstitution. Ett dylikt design- och konstarkiv med anknytande funktioner är ett unikt och högaktuellt projekt för en arkitekt.”

Utöver tjänstedesignen som anknyter till utställningsarkitekturen och exponeringen tar också digitala applikationer, plattformar och nätverk ställning till designdiskursen genom ny formgivning. Det digitala programmet har fått stöd av Museiverket inom ramen för statsunderstöd till museernas innovativa projekt.

”Tjänstedesign är dagens melodi på museer när det gäller utformningen av lokaler och utställningar, i synnerhet som vårt mål är att vara nydanande. I planeringen tar vi fasta på funktionerna för samlingarna, utställningarna och kundservicen och förhåller oss öppet till framtidstillvända sätt att bemöta museibesökarna”, säger Pilvi Kalhama, direktör för EMMA.

Programmet i rummet för tillfälliga utställningar fokuserar på nutida och multidisciplinär design och skapar växelverkan mellan modern och nutida design. Den första tillfälliga utställningen sammanställs av designer Harri Koskinen som kurator. Utställningen STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective presenterar Tapio Wirkkalas liv och verk genom en nutida designers och Wirkkalas kollegas ögon. Utställningen, som baserar sig till största delen på Bryks och Wirkkalas samling som deponerats på EMMA, har också visats på Rovaniemi konstmuseum, Samemuseet Siida och Seinäjoki konsthall.

”Jag byggde upp STILL / LIFE som en turnerande utställning som skulle ge en representativ inblick i Tapios värld. Den omfattar cirka 600 objekt: personliga föremål, skisser som åskådliggör designprocessen och designföremål. Efter att ha tagit del av en kompakt helhet som sammanställts av en kurator kan besökarna sedan ta en fördjupande titt i arkivet. Aukio skapar en intressant dialog mellan utställningen och samlingen”, säger designer Harri Koskinen.

Utställningen STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective öppnar samtidigt som visningsmagasinet och visas på EMMA till 25 mars 2018.

Lokalen planeras utifrån de fem tävlingsbidrag som delade första platsen i Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks tävling för konceptet Sharing: Simon Örnberg – ”The Give Collection” (FI), Johanna Brummer och Heini-Emilia Saari – ”Trails” (FI), Chiara Montgomerie och María Jose Orihuela – ”Map” (UK), Emmanuel Laux och Sebastian Weindauer – ”Elävä Arkisto” (DE), Philip Tidwell – ”Putting the depository on display” (US). Saari och Brummer fick i uppdrag att utarbeta en plan för lokalen utifrån de vinnande konceptförslagen.

Allmänheten får ta del av designhelheten i lokalen i samband med en storslagen öppningsceremoni 17 november 2017. Anmälningar till öppningsceremonin som ingår i det officiella programmet för Finland 100 kan lämnas hela året på EMMA:s webbplats på http://emma.museum/brykwirkkala

Pressbilder: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Aukio/
Lösenord: emmamuseum

Närmare information:
Henna Paunu, intendent, EMMA
henna.paunu@emma.museum, +358 43 824 6354

Intervjuer:
Iia Palovaara, kommunikationskoordinator, EMMA
iia.palovaara@emma.museum, +358 43 826 8713

Närmare information om Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk:
Petra Wirkkala, assistent, Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk
office@wirkkalabryk.fi, +358 45 1350225

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de mest framstående konstmuseerna i Finland. Samlingarna och utställningarna på EMMA i Hagalund i Esbo är profilerade på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMAs utställningslokaler är till ytan de största i Finland och finns i det arkitektoniskt storslagna WeeGee-huset, designat av professor Aarno Ruusuvuori. Den stilrena moderna arkitekturen stöder uttrycksfulla presentationen av utställningar ur såväl EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samlingar som tillfälliga utställningar.

Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk grundades 2003 för att upprätthålla konstnärsparets samling och främja forskning och utställnings- och publikationsverksamhet. Stiftelsens målsättning att få en permanent utställningslokal blir verklighet 2017 när samlingen placeras ut i WeeGee. Esbo stad, EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk tecknade i slutet av 2015 ett avtal om permanent visning av stiftelsens samling i Utställningscentrum WeeGee och som en del av EMMA. Avtalet ska trygga att den nationellt värdefulla samlingen bevaras, upprätthålls och underhålls samt visas för allmänheten. Den nya utställningslokalen och visningen av samlingen hjälper EMMA att höja sin profil inom design. Den internationellt intressanta samlingen breddar också EMMA:s utbud av intressant innehåll. Att samlingen nu görs tillgänglig för allmänheten ses som en möjlighet att öka attraktionskraften för WeeGee-huset överlag. Ambitionen är att utveckla huset till ett internationellt aktivitetscentrum som även presenterar design av aktuellt intresse.