Outi Pieski: Čuolmmadit | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Outi Pieski: Čuolmmadit

12.09.2018 - 06.01.2019

 

Outi Pieski (s. 1973) tunnetaan herkän vaikuttavista tilateoksistaan ja yksityiskohtaisista maalauksistaan, joiden taustalla on ajankohtaisia teemoja. Saamelaistaustaisen Pieskin taiteen keskeisiä aiheita ovat saamelaisten historia ja tulevaisuus, alkuperäiskansojen oikeudet, suhde luontoon sekä kestävä kehitys. Taiteilijan työskentelyä leimaa voimakas halu vaikuttaa ja hän pyrkii aikaansaamaan muutosta myös erilaisin yhteistyöprojektein. 

Näyttelyn nimi on pohjoissaamea ja se tarkoittaa suomeksi ”solmia useita solmuja”. Nimi viittaa paitsi näyttelytilan vallanneeseen, langoista solmittuun tilateokseen myös saamenkäsityön tekniikoihin, joita Pieski hyödyntää useissa teoksissaan. Saamelaiseen käsityöperinteeseen liittyvien muotojen, värien ja menetelmien käyttö edellyttää kolonisaation myötä unohdettujen taitojen opettelua sekä mahdollistaa oman kulttuurin tutkimisen ja eläväksi tekemisen.

Näyttely on osa taiteilijan vuonna 2017 Suomen Taideakatemialta saamaa palkintoa ja se on toteutettu yhteistyössä Suomen Taideakatemian kanssa. 

Suomen Taideakatemian palkinto myönnetään hyvässä luomisvireessä olevalle suomalaiselle taiteilijalle, jonka tuotanto ansaitsee laajempaa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tärkeänä kriteerinä pidetään myös palkittavan taiteilijan kansainvälistä kiinnostavuutta. Palkintoon kuuluu näyttely EMMAssa ja taiteilijajulkaisu. Aiempia palkinnon saaneita ovat Tuomas A. Laitinen vuonna 2013 ja vuonna 2015 Camilla Vuorenmaa.

Näyttely jatkaa EMMAn jälkeen Pohjois-Suomeen: Čuolmmadit on esillä Oulun taidemuseossa keväällä 2019.

Čuolmmadit

Outi Pieski (r. 1973) lea dovddus hearkkes, váikkuheaddji installašuvnnainis ja njuohtamiinnis, main leat valjis detáljat, ja maid duogážin leat áigeguovdilis fáttát. Dáiddára sámevuohta vuhtto su dáidagis, mii dávjá ovddida sámekultuvrra gažaldagaid. Pieski dáidaga váimmusin lea sápmelaččaid historjá ja boahtteáigi, álgoálbmogiid vuoigatvuođat, oktavuohta lundui ja ceavzilis ovdáneapmi. Dáiddára barggus vuhtto nana dáhttu váikkuhit ja son ovddida nuppástumiid maiddái iešguđetlágan ovttasbargobuvttademiin.

Čájáhusa namma lea Čuolmmadit, mii čujuha sihke installašuvdnii, mii devddii čájáhuslanja, ja maiddái duodjeteknihkaide, maid Pieski geavaha máŋgga dáidagis. Duodjeárbevieru hámiid, ivnniid ja bargovugiid geavaheapmi eaktuda ahte oahpahallá kolonisašuvnna geažil vajálduvvon dáidduid, dalle easkka sáhttá dutkkadit ja ealáskahttit iežas kultuvrra.

Čájáhus laktása bálkkašupmái, maid dáiddár oaččui 2017 Suoma dáiddaakademiijas, ja dat lea ollašuhttojuvvon ovttasbarggus Suoma dáiddaakademiija vuođđudusain.

Suoma Dáiddaakademiija bálkkašupmi mieđihuvvo juohke nuppi jagi govvadáiddárii, gii bargá aktiivvalaččat ja lea riikkaidgaskasaččat geasuheaddji. Dasa lassin bálkkašupmái gullá ovdanbuktin, man EMMA buvttada. Dat boahtá vuovdimassii maŋŋeleappos. Ovdal Pieski bálkkašumi leaba ožžon Tuomas A. Laitinen ja Camilla Vuorenmaa.

Kuva: Ari Karttunen / EMMA