Nuorten ja ikäihmisten taideprojektit | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Nuorten ja ikäihmisten taideprojektit

Taide friskaa mieltä
Taide friskaa mieltä
Koululaiset Karhusaaressa
Pirkko Nukari: Pakkaslintu

 


Taidemuseokoulu EMMA


Taidemuseokoulu EMMA tarjoaa Espoon peruskouluille mahdollisuuden tutustua EMMAn - Espoon modernin taiteen museon toimintaan, kokoelmiin ja näyttelytoimintaan.

Ks. lisätietoja ja poimintoja Taidemuseokoulusta tästä.


 


Ikäihmisten projektit


EMMA on toteuttanut useita projekteja ikäihmisille alkaen vuodesta 2007. EMMA toimii myös yhteistyökumppanina Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-kehittämishankkeessa. Yhteistyö tarkoittaa mm. ilmaisia sisäänpääsyjä Ystäväpiiriläisille sekä ideoita ryhmätoiminnan sisällöksi.


TAIDE FRISKAA MIELTÄ -projekti

 


Taide friskaa mieltä on EMMAn - Espoon modernin taiteen museon yhteistyöhanke, jonka kohderyhmänä ovat ikäihmiset hoitolaitoksissa. Tavoitteena on osallistaa ikäihmisiä taideteosten, tarinoiden, musiikin ja kuvallisen työskentelyn avulla. Projektikäynneillä tuetaan vanhusten muistelutyötä sekä luodaan siltoja havainnoista ja mielikuvista vanhuksen omakohtaisiin elämänkokemuksiin.


Vuonna 2007 Aurorakodin ja Puolarmetsän sairaalan pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten kanssa toteutettu projekti jatkui keväällä 2010 Kustaankartanon vanhainkodissa Helsingissä. Yhteistyökumppaneina 2007 toimivat Espoon sosiaali- ja terveystoimi sekä Musiikkiopisto Juvenalia. Vuonna 2010 yhteiskumppanina oli LEIRAS.


Syksyllä 2011 Taide friskaa mieltä toteutetaan Kivelän sairaalassa.


Projektissa hyödynnetään EMMAn Taidepakki-kokoelmaa, johon on koottu opetustarkoitukseen soveltuvia aitoja taideteoksia. EMMAn museo-opetus haluaa tarjota taide-elämyksiä myös niille henkilöille, joiden tavoittamattomissa itse museorakennus on.

Lisätietoa Taidepakki-opetuskokoelmasta »

Aikaisemmin toteutettuja projekteja


 

Taidenuuskijat 2008-2010

Ikäihmisten seinämaalaus EMMAssa 2009

Ikäihmiset katutaiteen kimpussa 2009

Matkalla -taideprojekti Länsimetron työmaa-aitaan 2010