Joseph Beuys: Outside the Box avautuu EMMAssa | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Joseph Beuys: Outside the Box avautuu EMMAssa

07.02.2017

EMMA – Espoon modernin taiteen museo avaa yhden 1900-luvun merkittävimpiin taiteilijoihin lukeutuvan Joseph Beuysin näyttelyn. Outside the Box (Toisin ajatellen) -näyttelyn ytimen muodostavat Euroopan vanhimman modernin taiteen museon, Puolan Łódźissa sijaitsevan Muzeum Sztukin, ainutlaatuinen Joseph Beuysin kokoelma ja arkisto. Outside the Box -näyttely tuo kokoelman esille ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa. Näyttely on Muzeum Sztukin ja EMMAn yhteistuotantoa ja sen ovat kuratoineet Muzeum Sztukin kuraattori ja tutkija Łukasz Zaremba ja EMMAn johtaja Pilvi Kalhama. Näyttely on esillä EMMAssa 8.2.-21.5.2017.

Muzeum Sztukin Joseph Beuys -kokoelma on taiteilijan itsensä kokoama ja lahjoittama. Kokonaisuus, jolle taiteilija antoi nimen Polentransport, oli samalla yksi taiteilijan näyttävimmistä aktioista. Se oli solidaarisuuden ele Puolalle, joka vuonna 1980–1981 vapautui hetkeksi kommunistisen puolueen otteesta, jolloin 10 miljoonaa kansalaista liittyi Solidaarisuus-liikkeeseen. Tämän kansannousun mahdollistamana ja innoittamana Beuys matkusti Puolaan vuonna 1981 mukanaan oma henkilökohtainen arkistonsa – painotuotteita, julisteita, valokuvia, piirroksia, grafiikkaa, esineitä ja ääniteoksia – joka dokumentoi hänen tuotantoaan 30 vuoden ajalta. Hän lahjoitti puuarkkuun pakkaamansa kokoelman Łódźin museoon.

Polentransport-kokoelman oli tarkoitus itsessään toimia muutoksen katalysaattorina ja toimia vapaan luovuuden ja toiminnan symbolina. Lahjoitus oli myös toisinto avantgardistisesta eleestä, jossa taiteilijat 50 vuotta aikaisemmin perustivat modernin taiteen kokoelman Muzeum Sztukiin.

EMMAssa avautuva näyttely esittelee Beuysin ajattelua neljän eri teeman valossa: politiikka, ekologia, talous ja marginaalit. Beuysin ideat rauhanomaisesta muutoksesta, aktivismista tai aineettoman käsitetaiteen kierrätettävyydestä ovat mitä ajankohtaisimpia, ja hänen taiteensa herättää meidät jälleen pohtimaan sitä, mitä itse voimme tehdä ympärillämme havaitsemille epäkohdille yhteiskunnassa.

Näyttelyn yhteydessä on tuotettu englanninkielinen julkaisu Joseph Beuys through Contemporary Visions. Julkaisuun on kirjoittanut näyttelyn kuraattoreiden lisäksi puolalaiseen taiteeseen erikoistunut kriitikko ja taidehistorioitsija Alexandra Alisauskas.

Joseph Beuys (1921-1986)

Joseph Beuys on 1900-luvun merkittävimpiä käsitetaiteilijoita. Hän on Andy Warholin ja Marcel Duchampin rinnalla yksi 1900-luvun taidekäsitystä eniten muuttaneita taiteilijoita. Taiteen tekeminen merkitsi hänelle humanitääristä asennetta muokata yhteiskuntaa ja rakentaa itsenäisiä, riippumattomia yhteisöjä. Tältä pohjalta hän kehitti käsitteen ”sosiaalinen veistos” ja kuuluisan mottonsa: ”jokainen on taiteilija”. Beuys uskoi taiteen parantavaan voimaan. Hänelle se tarkoitti yhteiskunnan eheyttämistä sekä yksittäisen ihmisen toimintakykyä ja puuttumista yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Hänen käsitetaiteellinen tuotantonsa oli ennen kaikkea luovaa toimintaa sosiaalisen muutoksen puolesta. Saksan vihreän puolueen perustajiin kuulunut Beuys pohti, voitaisiinko taloudellisen omaisuuden ja omistajuuteen kietoutuva toimintamekanismi korvata ympäristöajattelulla. Fluxus-liike, jonka perustajajäseniä hän myös oli, toimi myöhemmin merkittävänä kimmokkeena ekologisen taiteen ja esimerkiksi maataiteen esiin nousulle.

Lehdistökuvat
http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Joseph+Beuys-+Toisin+...
Salasana: emmamuseum

Lisätietoa
Näyttelyn kuraattorit:
Łukasz Zaremba, kuraattori ja tutkija, Museum Sztuki
lukaszaremba@gmail.com, l.zaremba@msl.org.pl
Pilvi Kalhama, museonjohtaja, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum, +358 40 533 4070

Lehdistötilaisuus ti 7.2. klo 13-15, EMMA, Aitio, Ahertajantie 5, Tapiola

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut:
Iia Palovaara, viestintäkoordinaattori, EMMA
iia.palovaara@emma.museum, +358 43 826 8713

Joseph Beuys: Outside the Box, 8.2.-21.5.2017
EMMA - Espoon modernin taiteen museo
emma.museum
Näyttelykeskys WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola
PL 6661, 02070 Espoo

#BeuysEMMA


EMMA - Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen keskeisimmistä taidemuseoista. Espoon Tapiolassa sijaitsevan EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. Arkkitehtonisesti vaikuttavassa professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa WeeGee-talossa sijaitsevat EMMAn näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat. Puhdaslinjainen moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä.