Joseph Beuys: Outside the Box | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Joseph Beuys: Outside the Box

08.02.2017 - 21.05.2017

Joseph Beuys / Outside the Box (Toisin ajatellen) -näyttelyn ytimen muodostavat Euroopan vanhimman modernin taiteen museon, puolalaisen Museum Sztukin, Lódź, , merkittävä Joseph Beuysin kokoelma ja arkisto. Näyttelyn tuottavat ja kuratoivat yhdessä EMMA ja Sztuki – museo. Museon Beuys-kokoelma on taitelijan itsensä museolle lahjoittama kokonaisuus, jolle hän antoi nimen Polentransport. Kyseessä oli taiteilijan tuotannossa hänen mittavimpiin aktioihinsa lukeutuva performanssi, solidaarisuuden ele Puolalle, joka vuonna 1980-1981 koki hetkittäisen vapautumisen kommunistisen puolueen otteesta, ja jolloin 10 miljoonaa kansalaista liittyi Solidaarisuusliikkeeseen. Tilanteen mahdollistamana ja innoittamana Beuys tuli Puolaan vuonna 1981 mukanaan oma henkilökohtainen arkistonsa - painotuotteita, julisteita, valokuvia, piirroksia, grafiikkaa ja esineitä - joka dokumentoi hänen tuotantoaan noin 30 vuoden ajalta. Hän lahjoitti puuarkussa kokoelmansa museoon Lodzissa. Polentransport:in oli tarkoitus itsessään toimia muutoksen katalysaattorina ja toimia vapaan luovuuden ja toiminnan merkkinä.

Näyttely nostaa esiin Beuysin ajankohtaisena taiteilijana. Beuysin ideat rauhanomaisesta muutoksesta, aktivismista tai aineettoman käsitetaiteen kierrätettävyydestä ovat mitä ajankohtaisimpia, ja hänen taiteensa herättää meidät jälleen pohtimaan sitä, mitä itse voimme tehdä ympärillämme havaitsemille epäkohdille yhteiskunnassa.

Näyttely esittelee Beuysin ajattelua neljän eri teeman valossa, lue lisää teemoista:
politiikka
ekologia
talous
marginaalit.

Näyttelyn yhteydessä esitetään Werner Krügerin filmi Jeder Mensch ist ein Künstler (1979). Filmin pituus on 55 minuuttia ja esityskieli englanti. Yhteistyössä: Goethe-Institut, Finnland.


 

JOSEPH BEUYS (1921-1986)

Käsitetaiteen keskushahmoihin lukeutuva Joseph Beuys on yksi 1900-luvun taidekäsitystä eniten muuttaneita taiteilijoita Andy Warholin ja Marcel Duchampin rinnalla. Taiteen tekeminen merkitsi hänelle humanitääristä asennetta muokata yhteiskuntaa ja hän kehittikin käsitteen ”elävä veistos”: kuka tahansa voisi olla taiteilija. Beuys uskoi taiteen parantavaan voimaan. Hänelle se tarkoitti yhteiskunnan eheyttämistä sekä yksittäisen ihmisen toimintakykyä ja puuttumista yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Hänen käsitetaiteellinen tuotantonsa oli ennen kaikkea luovaa toimintaa sosiaalisen muutoksen puolesta. Hän pohti, voitaisiinko taloudellisen omaisuuden ja omistajuuteen kietoutuva toimintamekanismi korvata jollakin muulla. Beuysin aikana ekologisuus nosti päätään; hän oli mm. Saksan vihreän puolueen perustajajäseniä. Fluxus-liike, jonka perustajajäseniä hän myös oli, toimi myöhemmin merkittävänä kimmokkeena ekologisen taiteen ja esimerkiksi maataiteen esiin nousulle.

Kuva: Polentransport 1981, Dokumentaatio, Muzeum Sztuki, Łódź.

 

Kuraattorin kierros Joseph Beuys: Outside the Box -näyttelyyn from EMMA Espoo Museum of Modern Art on Vimeo.