JUBILEUMSUTSTÄLLNING OM RUT BRYK ÖPPNAR PÅ EMMA | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

JUBILEUMSUTSTÄLLNING OM RUT BRYK ÖPPNAR PÅ EMMA

19.04.2016
En utställning med anledning av Rut Bryks 100-årsjubileum öppnar på EMMA – Esbo moderna konstmuseum den 12 maj 2016. Utställningen är en bred exposé över en av det efterkrigstida Finlands främsta konstnärer och pionjärer inom den moderna keramikkonsten. Utställningen Den magiska lådan visas på EMMA till den 4 september 2016.
 
Utställningen ingår i programmet för EMMA:s 10-årsjubileum och bygger vidare på EMMA:s serie av utställningar om den finländska modernismens klassiker, som redan har presenterat bland annat Tapio Wirkkala, Birger Kaipiainen och Lars-Gunnar Nordström.
 
Rut Bryk (1916−1999) är ett bekant namn för många finländare, men vad är det som gör henne till en klassiker? Var hon en industriell formgivare eller konstnär, en keramiker eller bildskapare? Hur utvecklades skaparen av fantasifulla keramikplattor till en förnyare av den abstrakta konsten och reliefbegreppet?
 
Rut Bryk var ursprungligen grafiker och hade aldrig arbetat med keramik när hon anställdes vid Arabias konstavdelning 1942. Denna tid under andra världskriget präglades av en brist på allt materiellt. Fabrikens rekrytering visade sig däremot bära frukt på lång sikt: tio år senare talade experterna över hela världen om Arabias konstkeramik. Bryks alster tilldelades grand prix på Milanotriennalen. Trots sin tillbakadragna läggning var hon en kompromisslös och outtröttlig konstnär som experimenterade och njöt av tekniska utmaningar. Gång på gång förmådde hon att förnya sig utan att ändå förlora den intima och personliga känslan. I Bryks konstnärskap avspeglas hela den moderna konstens historia.
 
Rut Bryk – Den magiska lådan är den hittills största exposén över den internationellt renommerade pionjärens livsverk. Bland de över tvåhundra verken finns såväl charmfulla illustrationer som intryckväckande konstgrafik och tidiga experiment med keramik. Rut Bryk framträder framför allt som en kolorist – och en genuin modernist som gav det abstrakta formspråket en själ. Till utställningens höjdpunkter hör keramikplattorna från Milanotriennalen (Spis, Mor och barn, Fåglar) och relieferna från hennes abstrakta period (Kyrkvägg, Ahmedabad II, Stad vid vatten). Hennes första monumentalverk, Dukat bord (1961), som finns i Tyskland, väcks till liv som en videoprojektion med inslag av autentiska keramikdetaljer. Det sena 1960-talets popkonstinspirerade och glada färgpalett ersattes senare med mer själfulla och ljusa nyanser.
 
Rut Bryks produktion är uppdelad i fem avdelningar på utställningen och däremellan kan besökarna njuta av dokumentärer som ger utställningen en bakgrund. Krigsårens tro på skönhet konkretiseras i kortfilmen Lera som fått liv (1943). EMMA har producerat en video om detaljerna i de abstrakta relieferna. I anknytning till utställningen utkommer dessutom Harri Kalhas bok Rut Bryk: Elämän taide som beskriver konstnärens person och konstnärskap. Kalha är också kurator för utställningen.

Rut Bryk – Den magiska lådan är en resa i tiden, till en värld där industrin fortfarande hade tilltro till kulturens kraft. Genom denna konstnärliga idealism tog skönhet och teknik, skörhet och kraft varann i hand. I bakgrunden ser vi det efterkrigstida Finland resa sig från ruinerna och utvecklas till ett industrisamhälle och en internationell kulturaktör.
 
De flesta av verken som visas på utställningen ingår i Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling som är deponerad på EMMA. I anslutning till utställningen visas också materialstudien Sinnets mosaik av Rut Bryks dotter, bildkonstnären Maaria Wirkkala.
 
Utställningens beskyddare är republikens presidents maka Jenni Haukio.
 
Utställningen Den magiska lådan fortsätter från EMMA till Uleåborgs konstmuseum där den visas 1.10.2016–15.1.2017.

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de mest framstående konstmuseerna i Finland. I EMMA:s utställningssalar visas Saastamoinenstiftelsens konstsamling och tillfälliga utställningar. Samlingarna och utställningarna är profilerade på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMA finns i Utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo.

Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk grundades 2003 för att upprätthålla konstnärsparets samling och främja forskning och utställnings- och publikationsverksamhet. Stiftelsens målsättning att få en permanent utställningslokal blir verklighet 2017 när samlingen placeras ut i WeeGee. Esbo stad, EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk tecknade i slutet av 2015 ett avtal om permanent visning av stiftelsens samling i Utställningscentrum WeeGee och som en del av EMMA. Avtalet ska trygga att den nationellt värdefulla samlingen bevaras, upprätthålls och underhålls samt visas för allmänheten. Den nya utställningslokalen och visningen av samlingen hjälper EMMA att höja sin profil inom design. Den internationellt intressanta samlingen breddar också EMMA:s utbud av intressant innehåll. Att samlingen nu görs tillgänglig för allmänheten ses som en möjlighet att öka attraktionskraften för WeeGee-huset överlag. Ambitionen är att utveckla huset till ett internationellt aktivitetscentrum som även presenterar design av aktuellt intresse.

Närmare information om utställningen:

Pilvi Kalhama, museidirektör, EMMA pilvi.kalhama(at)emma.museum
 
Henna Paunu, intendent, EMMA henna.paunu@emma.museum tfn +358 43 824 6354