Camilla Vuorenmaan Meri erottaa meidät -näyttely avautuu EMMAssa | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Camilla Vuorenmaan Meri erottaa meidät -näyttely avautuu EMMAssa

09.02.2016

 

 
EMMA - Espoon modernin taiteen museo avaa keskiviikkona 10.2.2016 10-vuotisjuhlavuotensa kahdella kevään päänäyttelyllä. Toisena niistä nähdään Camilla Vuorenmaan Meri erottaa meidät -näyttely.
 
EMMA avaa 10.2.2016 järjestyksessään toisen Suomen taideakatemian palkintonäyttelyn. Keväällä 2015 taideakatemian palkinnon saanut, puupintaa maalaavan ja kaivertavan Camilla Vuorenmaan (s.1979) omaleimaisessa ja siloittelemattomassa kädenjäljessä yhdistyvät herkkä ja voimallinen ilmaisu. Meri erottaa meidät -näyttelyn kantavana teemana on yksilön ja yhteisön selviytyminen erilaisissa ympäristöissä ja sosiaalisissa suhteissa.
 
Joka toinen vuosi myönnettävä Suomen taideakatemian palkinto myönnetään kansainvälisesti kiinnostavalle, parhaassa luomisvireessään olevalle taiteilijalle. Ensimmäisellä kerralla vuonna 2013 palkinnon vastaanotti  Tuomas A. Laitinen. EMMA - Espoon modernin taiteen museon ja Suomen taideakatemian yhteistyössä toteuttamaan palkintokonseptiin sisältyy EMMAn tuottama ja toimittama näyttelyjulkaisu sekä yksityisnäyttely EMMAssa.
 
Camilla Vuorenmaa on valmistunut Kuvataideakatemian maalaustaiteen osastolta vuonna 2005. Teoksissaan hän on työstänyt puuta vuodesta 2010. Vuorenmaa on tullut tutuksi nuorena taiteilijana, joka on monin tavoin haastanut maalaustaiteen fyysisiä ja perinteisiä rajoja. Taltoilla ja vasaralla kaiverretuissa teoksissa yhdistyvät maalaaminen, veistäminen ja piirtäminen. Seinämaalaukset tuovat tilallisuutta, hetkellisyyttä ja välittömyyttä osana hänen näyttelyitään.    
  
Ihmistä ja ihmisyyttä kuvaava taiteilija poimii aiheet teoksiinsa aikakauslehdistä, kirjoista ja valokuvaamalla näkemäänsä. Tehdessään teoksia EMMAn näyttelyyn Vuorenmaalle tuli entistä tärkeämmäksi kohdata ja havainnoida kuvattaviaan autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Punainen lanka näyttelylle löytyi taiteilijan ollessa residenssitaiteilijana Islannissa syksyllä 2015. Vuorenmaa pääsi tuolloin islantilaiselle kalastusalukselle havainnoimaan kalastajien työtä merelle ja perimmäisten kysymysten äärelle. Myös kuvaushetkillä helsinkiläisen painiseuran treenisalilla oli suuri merkitys. Ne toivat teoksiin uudenlaista liikkeen ja ponnistusvoiman tuntua.
 


Camilla Vuorenmaa / Meri erottaa meidät / 10.2.-17.4.2016 

www.emma.museum/vuorenmaa


Näyttelyohjelma:

www.emma.museum/vuorenmaa_ohjelma

Pe 19.2. klo 17.30 Artist Talk: Camilla Vuorenmaa, haastattelemassa näyttelyn kuraattori Tiina Penttilä.
La 16.4. klo 14.00 Kurkistus taiteilijan ajatuksiin teoksistaan, Camilla Vuorenmaan opastus näyttelyyn.


Lehdistökuvat: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Camilla+Vuorenmaa/
salasana: emmamuseum


Lisätietoa näyttelystä:

Tiina Penttilä, näyttelyn kuraattori, amanuenssi, EMMA,
tiina.penttila@emma.museum p. 046 877 2420

Pilvi Kalhama, museonjohtaja, EMMA,
pilvi.kalhama@emma.museum p. 040 533 4070

 
 
EMMA - Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen merkittävimmistä taidemuseoista. EMMAn näyttelytilat on jaettu Saastamoisen säätiön taidekokoelman sekä vaihtuvien näyttelyiden kesken. EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa Näyttelykeskus WeeGeellä.