Nyt se on valmis | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Nyt se on valmis

Agoran uusi ripustus 

Kuvia Agoran uudesta ja vanhasta ripustuksesta.

Agoran vanha ripustus

EMMAn kokoelmanäyttelyn uudistus valmistui marraskuun lopulla. Nyt pysyvä kokoelmanäyttely on saanut uuden raikkaan ilmeen. Esillä on Saastamoisen säätiön kokoelmateoksia lähinnä 1990-luvulta tähän päivään, mutta mukana on vanhempaakin taidetta mm. 1960-luvulta.

Toisinaan olen kuullut ihmisiltä, että museoiden kokoelmanäyttelyitä ei pidetä niin kiinnostavina kuin muita näyttelyitä. Olen kuullut lausahduksen, että ”sehän on vain kokoelmanäyttely”. Tämä on mielestäni hassua, koska nytkin EMMAssa on esillä teoksia monilta tunnetuilta eturivin taiteilijoilta, kuten Antony Gormleylta, Marianna Uutiselta, IC-98:lta, Julian Opielta, Elina Merenmieheltä ja Jaume Plensalta. Esillä on laaja kattaus ajankohtaista nykytaidetta.

Kaksi vuotta sitten aloitimme kokoelmanäyttelyn uudistusprojektin projektiryhmän kanssa. Kuraattorit olivat laittaneet alulle sisältösuunnitelmat jo aiemmin, mutta käytännön työ alkoi lokakuun lopussa 2013, kun ensimmäinen osa vanhasta kokoelmanäyttelystä suljettiin. Vanha näyttely oli ollut esillä pienin muutoksin EMMAn avaamisesta lähtien, vuodesta 2006.

Kokoelmanäyttely käsittää puolet EMMAn näyttelytilasta eli 2500 m2. Halusimme, että näyttelyuudistus tehdään vaiheittain, jotta joitakin kokoelmanäyttelyn osia on aina esillä. Sen vuoksi näyttelyn osien vaihdot vaativat tarkkaa aikataulutusta ja hyvää suunnittelua onnistuakseen. Näyttelyn uudistus ei ollut vain sitä, että teokset vaihdettiin uusiin, vaan näyttelytilaan tehtiin myös rakenteellisia muutoksia. ”Pinnan alla” on tehty paljon työtä, mikä ei välttämättä näy ensisilmäyksellä.

Kaikki vanhan kokoelmanäyttelyn teokset, noin 300 teosta, tarkastettiin ja konservointia vaativat teokset konservointiin ennen pakkaamista ja varastointia. Teoksilla ei ollut olemassa vanhoja varastopaikkoja, joten prosessiin liittyi myös teossäilytystilojen uudelleenjärjestelyjä sekä teosten pitkäaikaissäilytysratkaisujen pohtimista. Vanhassa ripustuksessa oli esillä erittäin suuria ja myös herkkiä teoksia, joiden kohdalla piti tehdä erityisjärjestelyjä kuljetuksen ja säilytyksen suhteen. Myös kaikki uuteen ripustukseen tulevat työt, 150 teosta, tarkastettiin, tarvittaessa konservoitiin, mietittiin kiinnitys- ja installointitapoja sekä osa teoksista kehystettiin. Lisäksi useita teoksia, jotka eivät päätyneet lopulliseen ripustukseen, tarkastettiin ja konservoitiin. Kuitenkaan kyseinen työ ei kokoelmataideteosten kohdalla mene koskaan hukkaan, koska se on samalla kokoelman hoitoa.

Sanoisin, että suunnittelu oli melkoista palapelin rakentamista, mutta onneksi meillä oli hyvä työryhmä EMMAn eri tiimien asiantuntijoista. Monta kertaa projektin aikana tehtyjä suunnitelmia jouduttiin muuttamaan, mutta aina ratkaisu löytyi. Kuitenkin samanaikaisesti EMMAn vaihtuvien näyttelyiden toiminta oli käynnissä, joten toimintaa piti miettiä myös muiden näyttelyiden aikataulujen mukaan.

Teknisten osioiden rinnalla kokoelmanäyttelyyn suunniteltiin sisällöllisiä asioita yhdessä kuraattorien ja yleisötyön tiimin kanssa. Mietimme, mitä lisätietoa haluamme antaa yleisölle taideteoksista ja kokoelmasta käynnin tueksi. Yleisötyön tiimi toteutti mm. videoituja haastatteluja taiteilijoista ja järjestää taiteilijatapaamisia yleisölle. Teimme myös näyttelyyn liittyvän julkaisun kolmella kielellä. Julkaisussa on erilaisia näkökulmia taideteoksiin, äänessä ovat niin eri alan asiantuntijat kuin museokävijätkin.

Vaikka uudistus on nyt valmis, ei se tarkoita, että mitään työtä näyttelyn eteen ei tarvitsisi tehdä. Näyttelyä pitää kuitenkin pitää yllä. Lisäksi näyttelyn rinnalle on tehty myös oheisohjelmisto, joka tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin kohtaamisiin. Tärkeä merkitys on tietysti sillä, että näyttelyä käydään katsomassa ja kokemassa!

Projektin vetäjä
Eeva Ilveskoski

Verannan uusi ripustus

Kuvia Verannan uudesta ja vanhasta ripustuksesta.

Verannan vanha ripustus