EMMA julkistaa juhlavuotensa näyttelyt | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMA julkistaa juhlavuotensa näyttelyt

30.11.2015
 
Vuosi 2016 on EMMAn ja WeeGee-talon 10-vuotisjuhlavuosi. EMMA lanseeraa juhlavuotenaan uuden näyttelykonseptin Nykyaikaa etsimässä, jonka ensimmäinen kokonaisuus nähdään vuoden päänäyttelynä. Muina juhlavuoden näyttelyinä EMMAssa nähdään Ad ReinhardtinCamilla Vuorenmaan sekä Rut Brykin näyttelyt. Saastamoisen säätiön uudistunut kokoelmanäyttely Kosketus jatkaa EMMAssa läpi vuoden. Lisäksi esille nousee kokeellisen videotaiteen uranuurtajan, suomalaisen Turppi-ryhmän näyttely EMMAn Areena-tilaan.
 
Nykyaikaa etsimässä on EMMAn ja kolme vuotta sitten aloittaneen museojohtaja Pilvi Kalhaman alulle panema uusi näyttelykonsepti. ”Nykyaikaa etsimässä ei ole pelkkä näyttely, vaan sen ympärille rakentuu laajamittainen screening-, performanssi- ja yleisöohjelma julkaisuineen. Se tarjoaa mahdollisuuden ajankohtaisten aiheiden pureskeluun yhdessä yleisömme kanssa. Tulevaisuudessa EMMAn tavoitteena on tuottaa Nykyaikaa etsimässä -katselmus 3-4 vuoden välein ja tarjota teemaan liittyvää ohjelmaa myös näyttelyjen välillä”, kertoo Kalhama.
 
Uuden konseptin mukaisessa ensimmäisessä näyttelyssä syksyllä 2016 EMMAssa nähdään kansainvälistä nykytaidetta noin 20 taiteilijan tuotannosta. Mukana on monia kansainvälisesti ajankohtaisia nimiä sekä nousevia tekijöitä, joista osa ei ole aiemmin esittäytynyt Suomessa. Tähän mennessä varmistuneita taiteilijoita ovat mm. Harun FarockiBerlinde de BruyckereElke Silvia KrystufekJonathan MonkErwin OlafElly Strik sekä Akram Zaatari. Ensimmäisen näyttelykokonaisuuden lopullinen taiteilijalista julkaistaan keväällä.
 
3-4 vuoden välein toistuvan, ajankohtaisaiheeseen pureutuvan näyttelykonseptin, Nykyaikaa etsimässä – In Search of The Present, pääotsake on viittaus Olavi Paavolaisen samannimiseen klassikkoesseeseen, jossa Paavolainen pohti modernin ihmisen kokemusta ajassaan. Ensimmäisessä katselmuksessa pureudutaan tarinalliseen identiteetin muokkaukseen nykymaailmassa – digitalisoituvan aikamme suureen megatrendiin, jossa ihmisen suhde ekosysteemiin ja ympäristöönsä, kuten eläimiin, luontoon, teknologioihin ja muihin ihmisiin, on muuttunut ja muuttumassa.
 
EMMAn uuden katselmuksen tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa EMMAn roolia ympäristönsä ja yleisönsä kanssa vuoropuhelussa toimivana taidemuseona, joka nostaa esiin nykyajan ihmistä ja yhteiskuntaa koskevia ilmiöitä sekä toimii aktiivisena yhteiskunnallisena osallistajana.

Juhlavuoden kevät esittelee merkittävän amerikkalaisen abstraktin taiteilijan Ad Reinhardtin (1913-1967) poliittisia sarjakuvia ja satiirisia pilapiirroksia. Art vs. History -näyttely luo kokonaiskuvaa taiteilijasta, joka abstraktin taiteen ohella oli kiinnostunut yhteiskunnallisista, moraalisista ja eettisistä asioista. Näyttelyn keskiössä on Reinhardtin kuuluisa taidesarjakuva How to Look. Sarjan piirrokset olivat Ad Reinhardtille tärkeä kanava puolustaa abstraktia taidetta ja lisätä sen ymmärrystä. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Malmö Konsthallin, Ad Reinhardt Foundationin ja David Zwirner Galleryn kanssa.
 
Ad Reinhardtin näyttelyn rinnalla avautuu järjestyksessään toinen Suomen taideakatemian palkintonäyttely. Keväällä 2015 taideakatemian palkinnon saanut, veistettyä puupintaa maalaavan Camilla Vuorenmaan (1979) omaleimaisessa ja siloittelemattomassa kädenjäljessä yhdistyvät herkkä ja voimallinen ilmaisu. Vuorenmaa on käsitellyt viimeaikoina teoksissaan ihmisyyttä erilaisten myyttien ja tarinoiden kautta. Vuorenmaa on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2005.
 
Toukokuussa EMMAssa avautuu Brykin ja Wirkkalan juhlavuoteen linkittyvä näyttely, joka esittelee laajasti Rut Brykin (1916-1999) tuotantoa. Näyttely pohjautuu museoon talletettuun Tapio Wirkkala Rut Bryk -säätiön kokoelmaan. Rut Bryk oli sodanjälkeisen Suomen taideteollisuuden keskeisimpiä taiteilijoita. Hän oli modernin keramiikkataiteen uudistaja, jonka teoksissa on vahva tunnelma ja intensiivistä herkkyyttä. Varhaisten teosten värikästä tarinallisuutta seurasi monumentaalisten teosten tilallisuus ja yhteys arkkitehtuuriin. Näyttely juhlistaa Brykin syntymävuotta, josta tulee ensi vuonna kuluneeksi sata vuotta.
 
Kesällä EMMAn Areena-tilassa on esillä kokeellisen suomalaisen videotaiteen uranuurtajan Turppi-ryhmän (1982-1983) näyttely. Turppi-ryhmä vaikutti keskeisesti suomalaisen video- ja performanssitaiteen syntyyn. Ryhmän jäseniä olivat Suomen Taideakatemian koulussa opiskelleet Marikki HakolaLea KantonenMartti KukkonenJarmo Vellonen sekä teatteritieteitä opiskellut Pekka Kantonen. Ryhmä oli kiinnostunut rituaaleista ja rituaalisista tiloista ja yhdisti maataiteeseen kehollista läsnäoloa. Näyttelyssä nähdään restauroidut ja digitoidut videoteokset Earth Contacts (1982) ja Deadline (1983) sekä niihin liittyvä valokuvasarja.
 
Osana Näyttelykeskus WeeGeen 10-vuotisjuhlia EMMA - Espoon modernin taiteen museo tuottaa Tina Cavénin ohjaaman dokumentin arkkitehti Aarno Ruusuvuoresta. Se valmistuu syksyllä 2016. Ruusuvuorta (1925–1992) pidetään yhtenä aikansa merkittävimmistä arkkitehdeista. Hänen päätöihinsä luetaan kuuluvaksi WeeGee-talo, vuosina 1964–66 valmistunut entinen Weilin&Göösin kirjapaino ja nykyinen Näyttelykeskus WeeGee, joka tyylillisesti edustaa ns. betonibrutalismia. Ruusuvuoren saman aikakauden tuotantoon kuuluvat mm. Hyvinkään ja Tapiolan kirkot. Näitä rakennuksia arvioidessaan aikalaiset usein totesivat ”kauneuden olevan katsojan silmässä”. Dokumentissa käsitellään Ruusuvuoren uraa uudisrakennusten ja saneerauskohteiden kautta. Äänessä ovat niin Ruusuvuori itse, oppilaat, kollegat kuin taiteilijatoveritkin.
 
Lisätietoja:
Pilvi Kalhama, museonjohtaja, EMMA

Näyttelyiden ajankohdat:
Ad Reinhardt / Art vs. History / 10.2.-17.4.2016
Camilla Vuorenmaa / Suomen taideakatemian palkintonäyttely / 10.2.-17.4.2016
Rut Bryk / 13.5.-4.9.2016
Turppi-ryhmä / 15.6.-4.9.2016
Nykyaikaa etsimässä / 13.10.2016 alkaen
Kosketus / Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely / koko vuoden
 
Turppi-ryhmä: TULOSSA PIAN
 
SALASANA: emmamuseum
 
 
EMMA - Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen merkittävimmistä taidemuseoista. EMMAn näyttelytilat on jaettu Saastamoisen säätiön taidekokoelman sekä vaihtuvien näyttelyiden kesken. EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa Näyttelykeskus WeeGeellä.