EMMAs sommarutställning presenterar konkretism med jazz | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMAs sommarutställning presenterar konkretism med jazz

16.06.2015
Utställningen Nubben / Lars-Gunnar Nordström öppnas på EMMA - Esbo moderna konstmuseum den 17 juni 2015 som sommarutställning. Utställningen ingår i EMMAs klassikerserie som presenterar de stora namnen inom finsk modernism. Utställningen visas fr.o.m 17.6 till 13.9.2015.
 
Den finlandssvenska bildkonstnären Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström (1924–2014) var en exceptionell föregångare i den nordiska konsthistorien. Han är känd för att inte ge avkall på sin stil och vara en distinkt konkretist och föregångare i den abstrakta konsten. Nordström var internationellt inriktad och kände många betydande konstnärer och inflytelserika personer inom konsten. Konstnärens stora passion som motvikt till arbetet var jazz. På sina resor besökte han jazzklubbar, lärde känna musiker och hann få ihop en samling på över 14 000 jazzskivor, som donerades till Nationalbiblioteket.
 
Konstnären blev nästan 90 år gammal när han avled i höstas och nu hedrar EMMA hans minne med en omfattande utställning och publikation. Utställningen består huvudsakligen av samlingar från L-G Nordströms Stiftelse – målningar, grafik och skulpturer som har sparats på EMMA och Tusby konstmuseum.
 
I samband med utställningen utges en bok på över 300 sidor med många illustrationer som innehåller konsthistoriker Oscar Ortiz-Nieminens bibliografiska undersökning, en artikel av professor emeritus Serge Lemoine vid Sorbonne universitet som behandlar Nordström i internationell kontext och konsthistoriker Erik Kruskopfs text som grundar sig på samtida minnen.
 
Lars-Gunnar Nordström var en av de mest betydande finländska konstnärerna när modernismen fick sitt genombrott. Nordström övergick stegvis från ett kubistiskt uttryck till abstrakt konst i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Då utvecklades konstnärens egna igenkännbara uttryckssätt. I Nordströms konst utgör kantiga och bågformade ytor tydliga, starka och dynamiska kompositioner. Färganvändningen är tydlig, genomtänkt och baserar sig på jämna färgytor. Nordströms debututställning 1949 var den första abstrakta konstutställningen i Finland.
 
Förutom bildkonst studerade Nordström inredningsarkitektur och arbetade länge med inredningsrelaterade uppgifter på många arkitektkontor i Finland och Sverige. Rumslighet och kopplingen till arkitektur var starkt närvarande i Nordströms hela produktion. Han skapade flera verk i offentliga rum. Den abstrakta väggmålningen i Björneborg som färdigställdes 1953 anses vara den första i sitt slag i Finland.
 
Under 1950-talet främjade Nordström även konstgrafik i form av bildkonst. Hans tidiga träsnitt var figurativa, men genom serigrafitekniken skedde en naturlig övergång till abstrakt uttryck. Serigrafi tjänade Nordströms strävan mot immateriella, jämna färgytor. Genom grafik blev konsten mer lättillgänglig eftersom grafik var billigare att skapa och skaffa. Dessutom var den lättare att sprida än målningar på utställningar i utlandet. Nordström var även pionjär inom skulpturkonsten. Han provade nya tekniker och material. 1956 gick han en svetskurs och började skapa skulpturer av bland annat skrotmetall.
 
Utställningen och publikationen ger en omfattande presentation av konstnärens produktion och person. EMMA:s intendent Henna Paunu ansvarar för kuratering och expediering. Designer Ilkka Suppanen ansvarar för utställningens arkitektur. Tina Cavén har gjort en dokumentär om konstnären till utställningen.
 
Jazz spelar en betydande roll i utställningen. Musiken finns i utställningslokalen i form av spellistor. Spellistorna har sammanställts av finska jazz- och popmusiker bland annat Timo Lassy, Emu Lehtinen och Aino Venna. Jazz spelas på Konstens kväll 20.8 och bland konstverken under utställningens sista helg 12.9.
 
Lösenord: emmamuseum
 
Ytterligare information:
Henna Paunu, intendent, samlingarna
henna.paunu@emma.museump. 043 824 6354
Mauri Niemi, ordförande, L-G Nordströms Stiftelse

mauri.niemi@privatum.fi p. 0400 418 296