Alma Heikkilä | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Alma Heikkilä

14.10.2015 - 05.12.2015
Yksityiskohta teoksesta Alma Heikkilä, koheesio, hiilivedyt, haapa, hakukone, kieli ja muut: Ne eivät mahdu ihmisen aikaan ja paikkaan. Photo: Ari Karttunen / EMMA
Alma Heikkilä ja yksityiskohta teoksesta Alma Heikkilä, koheesio, hiilivedyt, haapa, hakukone, kieli ja muut / Ne eivät mahdu ihmisen aikaan ja paikkaan. Photo: Ari Karttunen / EMMA
Alma Heikkilä, koheesio, hiilivedyt, haapa, hakukone, kieli ja muut: Ne eivät mahdu ihmisen aikaan ja paikkaan
 
EMMAn Areena-tilassa nähdään syksyllä 2015 kolmas ja viimeinen näyttely sarjasta N= 000˚, joka toteutetaan yhdessä pohjoisen taiteilijoita tukevan Kari Huhtamon Taidesäätiön kanssa.
 
Kuvataiteilija Alma Heikkilä (s.1984) työskentelee ja asuu Hyrynsalmella ja Helsingissä. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2009. Teoksissaan Heikkilä pyrkii haastamaan kokijan suhteen materiaaliseen maailmaan, universumiin, toisiin lajeihin, tuntemattomaan, tieteeseen ja tekniikkaan sekä vallitsevaan ihmiskuvaan.
 
Katsoja liikkuu osana Areenaan rakennettua teosta, sen sisällä ja liepeillä, saavuttamatta teoksen samanaikaista kokonaiskuvaa. Teoksen ripustus vaatii katsomaan suuria pintoja läheltä ja käsittelee ilmiöitä, jotka ovat kooltaan, nopeudeltaan tai etäisyydeltään suhteettomia ihmisen havainnoitavaksi tai ymmärrettäväksi, kuten biosfääri, ilmastonmuutos tai öljyyn pohjaava maailmanjärjestys. Näyttelyn nimi viittaa Timothy Mortonin kirjaan Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World.
 
Tekeminen on aina yhdessä tekemistä, oleminen on aina yhdessäoloa. Teos nostaa tämän esiin sisältönsä lisäksi myös nimessään Alma Heikkilä, koheesio, hiilivedyt, kuusi, metsälehmus, haapa, koivu, mänty, hakukone, kieli ja muut: Ne eivät mahdu ihmisen aikaan ja paikkaan. Elämme autonomian illuusiossa, emmekä hahmota olemistamme tukevia ei-inhimillisiä tekijöitä. Materiaalisia objekteja on vaikea tunnistaa, koska ne ylittävät ihmisen ajan ja paikan tajun. Huomioimalla ja hyväksymällä objektien syvä, ihmiseltä vetäytyvä todellisuus, voimme uudistaa vinoutunutta suhdettamme arkeamme kannattelevaan materiaaliseen maailmaan.
Veden, kiintoaineiden, rasvojen ja öljyjen vaikutuksella syntyy pintoja ja jälkiä, jotka ohjaavat erilaisten eliöiden, kasvien ja tämän maalaussarjan rakenteen ja olemuksen muodostumista. Pigmentit asettuvat pintaan veden erilaisten ominaisuuksien mukaan hiljaa kuivumalla. Pimeys, metsä, maa, rihmastot ja kasvien signalointi, jotka yhdessä toimivat katseelta piilossa, yhdistyvät jatkuvasti kasvavaan tietoon ihmiselle näkymättömien prosessien ja mekanismien merkityksestä.”
- Alma Heikkilä

 

Näyttely järjestetään yhteistyössä Kari Huhtamon Taidesäätiön kanssa

 
 
Areena
Areena on EMMAn näyttelytila, jonka tavoitteena on tarjota pysyvä esitystila kokeelliselle, paikkasidonnaiselle, poikkitaiteelliselle ja prosessimaiselle taiteelle sekä erilaisille yhteistyöprojekteille ja interventioille. Areena tarjoaa EMMAlle mahdollisuuden laajentaa yhteistyötä aktiivisten kotimaisten sekä kansainvälisten nuorten ja etabloituneiden taiteilijoiden sekä säätiöiden ja muiden organisaatioiden kanssa.