Seuraavat Suomen Taideakatemian palkinnon saajaehdokkaat on valittu | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Seuraavat Suomen Taideakatemian palkinnon saajaehdokkaat on valittu

11.03.2015
Palkintolautakunta on yksimielisellä päätöksellä nimennyt palkintoehdokkaiksi seuraavat kuvataiteilijat (aakkosjärjestyksessä): Sanna Kannisto (s. 1974), Janne Räisänen (s. 1971) ja Camilla Vuorenmaa (s. 1979). Palkinto koostuu 25 000 euron rahapalkinnosta ja yksityisnäyttelystä EMMA – Espoon modernin taiteen museossa sekä julkaisusta.
Ehdokkaat lukeutuvat kuvataiteen ajankohtaisiin nimiin sekä suomalaisessa että kansainvälisessä katsannossa. Kukin palkintoehdokkaista on saavuttanut tähän mennessä jo eri tavoin taidekentän tunnustusta, mutta ansaitsee nyt tulla nostetuksi esille laajemmin taiteellisen työnsä tämän hetkisen, omaperäisen ja uutta luovan tuotantonsa ansiosta.
 
Palkintolautakunta luonnehtii ehdokkaita seuraavasti:
 
Sanna Kanniston taiteen ja tieteen rajoja haastava tuotanto erottuu omaperäisyydellään laajalla valokuvauksen kentällämme. Kanniston taidetta leimaa luonnontieteellisen dokumentaarinen estetiikka yhdistettynä arkitodellisuudesta irrotettuun luonnoneksotiikkaan. Kannisto on nykyajan visuaalinen antropologi, jonka metodeissa voi nähdä yhtäläisyyttä niin historialliseen asetelma- ja allegoriamaalaukseen kuin fiktiivisesti lavastettuihin kuvaelmiin. Eksaktin tieteellisen otteen takaa avautuu Kanniston taiteellinen ydin - monitahoinen faktan ja fiktion vuoropuhelu. Ironisen ja humoristisen näkökulman sävyttämänä Kanniston tuotanto herättää katsojan pohtimaan ihmisen rajallisuutta yrityksessään vangita luontoa eri metodein.
 
Janne Räisäsen ekspressiiviset maalaukset huokuvat tekemisen ja elämisen iloa. Hän erottui aikansa taiteilijajoukosta nuorena maalarina jo vuosituhannen vaihteessa. Räisäsen teosten aiheet kumpuavat nykykulttuurin eri muodoista. Tänä päivänä hänen teoksissaan korostuu yhä taiteilijalle tyypillinen spontaanius, huumori ja rajaton mielikuvitus, jotka tulevat esiin nyt hienostuneemmassa muodossa: materiaalinpaljous on vaihtunut hienovaraisempaan tarinankerrontaan, verhotumpiin viittauksiin ja hillitympään ilmaisuun. Tämä tuo maalauksiin uudenlaista hehkua ja poikkeuksellista ilmaisullista vahvuutta.
 
Camilla Vuorenmaa on ilmaisultaan riippumaton ja omaleimainen taiteilija, joka on osoittanut kykyä maalaustaiteen mahdollisuuksien laajentamiseen. Vuorenmaan maalaukset saavat usein kolmiulotteisen tai reliefimäisen muodon, ja teosten esittäminen tilassa, suhteessa toisiinsa, näyttäytyy hänen taiteensa keskeisenä elementtinä. Silottelematon estetiikka, jossa tekotapa, taiteilijan kädenjälki ja tietty karkeus saavat näkyä, on Vuorenmaalle tyypillistä. Viimeaikaisissa puukaiverrustekniikalla toteutetuissa maalauksissaan hän osoittaa erinomaista teknistä taituruutta. Puun työstöä ja maalausta yhdistäen hän tutkii kuvaamiensa hahmojen voimakkaita tunnetiloja. Muotokuvagenren ja vahvan ilmaisun yhteisvaikutus rakentaa teoksiin latautuneen tunnelman.
 
Lisätietoja:
Museonjohtaja, Pilvi Kalhama, p. 040 533 4070

Suomen taideakatemian säätiön ja palkintojuryn puheenjohtaja, Antti Linnovaara, p. 040 559 9721