Konkretiasta fantasiaan - Katkelmia kokoelmauudistuksen työpajojen suunnitteluprosessista | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.