EMMAs personal berättar | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMAs personal berättar

EMMAs personal

Ett konstmuseum består av varierande kunnande och arbetsinsats av många. EMMA-anställda berättar om sitt arbete.

Sara Hall har filmat och editerat videorna. Sara har utexaminerats som medieassistent och gjorde sin arbetspraktik på EMMA under våren 2014.