Kevään näyttelyissä pureudutaan henkisyyteen | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Kevään näyttelyissä pureudutaan henkisyyteen

25.02.2014

Juuri nyt, kun aikamme huutaa hiljentymistä ja syventymistä, henkisyys nostaa päätään myös maailman kuvataidenäyttelyissä. EMMA - Espoon modernin taiteen museo tuo aiheen suomalaisyleisölle kahden näyttelyn kokonaisuudella. Näyttelyihin liittyen museossa toteutetaan laaja oheisohjelmisto, josta lisätietoja osoitteesta emma.museum.

Muotoilua, taiteita ja filosofista ajattelua laajasti esittelevä näyttely Arjen muotoilija – Rudolf Steiner pureutuu Steinerin elämäntyöhön ja vaikutukseen. Näyttely esittelee Steinerin ajattelua ja teoksia, Steinerilta vaikutteita saanutta aikalaistaidetta sekä hänen ajatuksistaan edelleenkin inspiroituvaa nykydesignia. Näyttelyssä nähdään lähes 400 teosta. EMMA - Espoon modernin taiteen museoon näyttelyn on tuottanut maineikas Vitra Design Museum.
 
Feel the Spirit! -näyttely tarkastelee henkisyyden vaikutusta moderniin taiteeseen ja nykytaiteeseen. Näyttely esittelee laajasti ruotsalaisen Hilma af Klintin (1862–1944) teoksia. Lisäksi näyttelyssä nähdään taiteilijat Joseph Beuys, Olafur Eliasson, Jussi Niva ja Silja Rantanen.
 
Vitra Design Museum, joka on yksi maailman tunnetuimmista design- ja arkkitehtuurimuseoista, on toteuttanut nyt EMMAssa nähtävän näyttelyn Steinerin syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Rudolf Steiner (1861-1925) oli eräs viime vuosisadan vaikutusvoimaisimpia, mutta myös kiistanalaisimpia uudistajia. Näyttely nostaa Steinerin uudella mielenkiintoisella, ajankohtaisella tavalla esiin; hänen ajatuksensa ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, yhteiskunnallisesta ja ekologisesta vastuusta sekä muotoilun ja taiteen yhteydestä ihmisen hyvinvointiin ovat yllättävän ajankohtaisia. Ympäristötietoisuus, kiinnostus luonnonkosmetiikkaan ja puhtaasti tuotettuun ruokaan, jotka elävät vahvasti omassa ajassamme, ovat löydettävissä jo 1900-luvun alun Steinerin ajattelun ytimestä. Hänen omaperäisen filosofiansa, antroposofian, taustalla oli moderni luonnontieteellinen koulutus, länsimainen filosofinen perinne ja idän filosofioiden vaikutus. Steinerin rajoja rikkovassa ajattelu ei tehnyt eroa luonnontieteen ja metafysiikan välillä: tiede, taide ja henkisyys olivat yhtä. Elämänsä aikana hän piti yli 5000 luentoa, myös hänen kirjallinen tuotantonsa on poikkeuksellisen laaja, noin 350 julkaisua.
 
Rudolf Steinerin laaja taiteellinen tuotanto on johdettavissa hänen filosofiastaan. Steiner oli 1900-luvun merkittävä orgaanisen muotoilun edelläkävijä yhdessä katalonialaisen Antoni Gaudin ja yhdysvaltalaisen Frank
 
Lloyd Wrightin kanssa. Hänen mielestään muotoilussa tuli ottaa huomioon ihmisen henkiset ja emotionaaliset tarpeet. Tämä johti orgaanisten, luonnonmuotojen sekä erityisen kidemuodon käyttöön arkkitehtuurissa ja muotoilussa. Steinerin ajattelussa muoto ja väri liittyivät erottamattomasti toisiinsa. Hänen mukaansa myös väreillä oli fysikaalisia, emotionaalisia ja henkisiä ominaisuuksia ja ne olivat yhteydessä ihmisen henkiseen kehitykseen.
 
Monet aikalaistaitelijat kuten Piet Mondrian ja Wassily Kandinsky saivat vaikutteita Steinerin ajattelusta. Monet heistä tunsivat Steinerin, seurasivat hänen luentojaan ja kävivät kirjeenvaihtoa hänen kanssaan. Näyttelyssä on esillä taideteoksia, huonekaluja, malleja, veistoksia ja piirroksia, jotka kertovat Steinerin tiiviistä yhteyksistä moniin tunnettuihin aikalaisiin. Nykytaiteilijoista ja -muotoilijoista vaikutteita Steinerilta ovat saaneet muun muassa Joseph Beuys, Olafur Eliasson, Konstantin Grcic ja Ronan & Erwan Bouroullec.
 
EMMAssa nähtävä näyttely koostuu kolmesta osasta. Näyttelyn ensimmäinen osa esittelee Rudolf Steineria ja hänen ajatteluaan sekä siihen vaikuttaneita 1900-luvun alun yhteiskunnallisia ja taiteellisia liikkeitä kuten jugendia, kubismia ja ekspressionismia. Näyttelyn toisessa osassa tarkastellaan lähemmin Steiner uudenlaista arjen estetiikkaa ja sen ilmenemismuotoja eri taiteenaloilla kuten arkkitehtuurissa, muotoilussa ja näyttämötaiteessa. Näyttelyn kolmas osa käsittelee Steinerin vaikutusta nyky-yhteiskunnassa ja hänen ajattelunsa vaikutuksesta syntyneitä käytännön sovelluksia muun muassa pedagogiikan ja lääketieteen alalla. Näyttelyesineiden joukossa on muun muassa kaksi Steinerin alkuperäisten ohjeiden mukaan rakennettua parantavaa värikammiota, joihin voi mennä sisälle.
 
Viime aikoihin saakka Steiner on tunnettu Suomessa lähinnä steinerpedagogiikastaan ja kehittämästään filosofiasta antroposofiasta. Hänen laajempi vaikutuksensa taiteisiin ja yhteiskuntaan on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle. Näyttely Arjen muotoilija – Rudolf Steiner esittelee Steinerin elämäntyön täysin uudesta näkökulmasta. Steiner oli paitsi filosofi, tiedemies, opettaja, lehtimies, maailmanparantaja ja mystikko, myös yksi 1900-luvun ainutlaatuisimpia ja kiehtovimpia suunnittelijoita ja muotoilijoita. EMMAssa esillä oleva näyttely osoittaa laajemmin, miten muotoilu ja yhteiskunta linkittyvät monin eri tavoin toisiinsa. Tämä yhteys, joka ilmenee taiteessa, arkkitehtuurissa, luonnontieteissä ja teknologiassa, henkisyyttä ja etiikkaa unohtamatta, heijastaa Steinerin ajattelun ydintä ihmisen, maapallon ja koko maailmankaikkeuden kokonaisvaltaisuudesta.
 
Feel the Spirit! esittelee Ruotsin merkittävimpiin kuvataiteilijoihin kuuluvan Hilma af Klintin (1862-1944)tuotantoa. Hilma af Klintin kiehtova tarina ja tuotanto pysyivät pitkään tuntemattomina; hän oli testamentissaan määrännyt taiteensa pidettäväksi salassa 20 vuotta kuolemansa jälkeen. Hilma af Klint nousi taidemaailman tietoisuuteen vasta vuonna 1986 ja maailmanmaineeseen vuoden 2013 Venetsian Biennalen ja Moderna Museetin retrospektiivisen kiertonäyttelyn myötä.
 
Af Klintiä voidaan kutsua abstraktin taiteen pioneeriksi. Hän maalasi teoksia, joita voidaan pitää abstrakteina jo vuonna 1906, vuosia ennen abstraktin taiteen kehittäjinä pidettyjä Vassily Kandinskya, Kasimir Malevitshia ja Piet Mondriania. Kuten myös muihin abstraktin taiteen avantgardisteihin, myös af Klintin taiteeseen vaikuttivat ajan henkiset liikkeet kuten spiritismi, teosofia ja antroposofia. Henkisen ulottuvuuden korostaminen oli monille taiteilijoille vastaisku 1900-luvun alun materialistiselle maailmankuvalle.
 
Keskustelu abstraktin taiteen pioneeriasemasta olisi kuitenkin ollut hänelle yhdentekevää; keskeistä oli henkisen eri ulottuvuuksia kuvaava sisältö. Hän hylkäsi materiaalisen maailman kuvaamisen ja kehitti poikkeuksellisen omintakeisen kuvakielen kuvaamaan ihmisen sisäistä maailmaa. Hilma af Klint piti sekä persoonansa että taiteensa julkisen ja yksityisen puolen tiukasti erillään. Hän elätti itsensä perinteisenä
muotokuva- ja maisemamaalarina, mutta teki samaan aikaan esoteerista, salassa pidettyä taidetta. Hilma af Klintin laajasta Temppeli-sarjasta näyttely Feel the Spirit! esittelee 21 teosta.
 
Feel the Spirit! -näyttelyn teokset käsittelevät henkisyyttä ja yksilön katsomiskokemusta eri tavoin. Teokset kutsuvat aistimaan ja tuntemaan näkyvän ja näkymättömän todellisuuden rajamailla. Olafur Eliasson kuuluu tämän hetken merkittävimpiin nykytaiteilijoihin ja tuotannossaan pohtii tilaa ja sen henkistä ulottuvuutta. Teosten ydinteemana on usein yksilöllinen kokemus tilasta. Eliassonilta nähdään teos molemmissa näyttelyissä. Saksalainen performanssi- ja videotaiteilija Joseph Beuys uskoi taiteen parantavaan voimaan. Suomalaistaitelijat Jussi Niva ja Silja Rantanen ovat niin ikään pohtineet taiteen henkistä olemusta. Rantasen mentaaliset kartat ja Nivan visuaaliset efektit haastavat katsojansa subjektiiviseen kokemukseen.
 
 
Vitra Design Museum on tuottanut Arjen muotoilija - Rudolf Steiner -näyttelyn yhteistyössä Kunstmuseum Wolfsburgin ja Kunstmuseum Stuttgartin kanssa.                                                    
 
Yhteistyökumppanit: Kulturstiftung des Bundes, Wala, Weleda, Mahle Foundation, Iona Stichting, Voi hyvin -lehti ja Bukowskis
 
 
Lisätietoja näyttelyistä:
 
Museonjohtaja Pilvi Kalhama, pilvi.kalhama@emma.museum, 040 533 4070
Arjen muotoilija - Rudolf Steiner, intendentti Päivi Talasmaa, paivi.talasmaa@emma.museum, 050 511 4206,
Feel the Spirit!, tutkija Hannele Savelainen, hannele.savelainen@emma.museum, 050 462 5284
Näyttelyihin liittyvä oheisohjelmisto, intendentti Nana Salin, nana.salin@emma.museum, 050 461 6780