CARTESin sulautuminen EMMAan toteutunut | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

CARTESin sulautuminen EMMAan toteutunut

13.06.2013
 
CARTESin sulautuminen EMMAan toteutunut
 
Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiön ylläpitämä Espoon Taide- ja Tietotekniikkakeskus CARTES on sulautunut osaksi Espoon taidemuseosäätiötä ja EMMA – Espoon modernin taiteen museota.
”Nyt kun fuusio on toteutunut, pääsemme tekemään perusteellisen analyysin CARTESin tekemän arvokkaan työn jatkamisesta osana EMMAa”, toteaa museonjohtaja Pilvi Kalhama ja jatkaa: ”Vaikka CARTES omana toimijanaan lakkaa olemasta, ovat sen edistämät taiteiden välisen vuorovaikutuksen arvot yhteneväiset sekä Espoon kaupungin että EMMAn tavoitteiden kanssa.”
 
Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiön tarkoituksena on ollut ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen ja tietotekniikan tutkimista, kehittämistä ja esittämistä. Säätiö perustettiin vuonna 1990 Espoon kaupungin, Sibelius-Akatemian ja entisen Teknillisen korkeakoulun toimesta. Vuonna 1991 säätiön missiota toteuttamaan avattiin keskus, CARTES. Keskuksen alkuvuosina toiminnan pääpaino oli kokeellisessa, elektronisessa musiikissa ja tutkimustoiminnassa. Viime vuosina CARTES keskittyi vahvemmin esittämis- ja tuotantotoimintaan. Vuodesta 2006 lähtien on järjestetty kansainvälistä uusmediataiteen festivaalia, Cartes Fluxia.
 
 
Lisätietoja: Pilvi Kalhama, museonjohtaja, 040 533 4070