KULPS! ÅK 4-6 | EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art is one of the biggest museums in Finland.

KULPS! ÅK 4-6

EMMAs KULPS! åk 4-6: "Konsten är för mig"

Rubriken och temat för Kulps! är samma för alla, men infallsvinkeln, graden av engagemang, uppgiften och den språkliga nivån varierar efter årsklass. Vi pratar om konsten som ett redskap för att uttrycka sig och om konstens betydelse både för individen och för samhället.

Gäller särskilt målen K1, K2, K4 och K7 inom mångsidig kompetens.

Förhandsuppgift

Diskutera konst i klassen före besöket. Vad är konst? Vad allt kan den betyda? Vem gör konst, hurdan är konsten och vad kan man uttrycka med dess hjälp? Hurdan konst gillar du själv, hurdan inte? Kan man påverka med konst? Vi fortsätter diskussionen under besöket.

I era diskussioner kan ni använda en bild av Sami Lukkarinen verk Jasu 69 som stöd. Vi behandlar verket på nytt under ert besök.

Sami Lukkarinen 2004, Jasu 69, olja På duk


Fortsättningsuppgift

Tänk tillbaka på den guidade turen genom museet. Vilket verk fastnade i minnet? Med vilken teknik var det gjort? Vad berättade det om, vad tänkte du själv om det?

Välj något ämne som är viktigt för dig själv och fundera över hur du skulle berätta om det med konstens medel. Kan man påverka människors åsikter med konstens hjälp? Skulle det vara en målning, en skulptur eller en föreställning? Gör en skiss eller ett utkast av din idé.
 

Dina och klassens åsikter är viktiga för oss. Ge respons på responsblankett ».