EMMA ja Vahanen yhteistyöhön | EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art is one of the biggest museums in Finland.

EMMA ja Vahanen yhteistyöhön

16.01.2017

Yksi suurimmista suomalaisomisteisista rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatioista, Vahanen-yhtiöt on liittynyt EMMA - Espoon modernin taiteen museon yritysklubin, EMMA Pron jäseneksi. EMMA aloittaa Vahasen mahdollistamana EMMA Talksin: taiteen luento- ja keskustelusarjan, jonka aiheet liittyvät ajankohtaisiin näyttelyihin. Keväällä 2017 syvennytään Joseph Beuysin Outside the Boxiin ja Olafur Eliassonin Pentagonal Landscapesiin.

EMMA Talks nostaa esiin yhteiskunnallisia ja ihmisten elämään liittyviä teemoja taiteen ilmiöiden avulla. Se kertoo taiteesta ajankohtaisesti yleisön omaan kokemuspohjaan nojaten. EMMA Talks on luentosarja taiteesta, mutta korostetun ajankohtaisella otteella. Kevään teemoja ovat Eliassonille ja Beuysille tärkeät aiheet kuten yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristö, tilallinen ajattelu ja arkkitehtuuri. Samat teemat ovat tärkeitä myös hyvinvoivaa elinympäristöä rakentavalle Vahanen-yhtiöille.

Sisällöllinen yhteys EMMAn kevään näyttelyiden teemoihin oli heti ensimmäisistä neuvotteluista lähtien ilmeinen ja yhteistyön konkretisoituminen lopulta omaksi pitkäkestoiseksi ohjelmakseen oli mieleinen myös Vahanen-yhtiöiden Risto Vahaselle.

”Eliassonin ja Beuysin teemat kolahtivat heti. Olemmehan me rakentamisen suunnittelijoina muokkaamassa elinympäristöämme arvojemme ja visioimme pohjalta, jotka toivon mukaan kestävät aikaa heijastaen nykyisyyttä. Olemme vaikuttamassa rakennetun ympäristön, mittakaavan ja tilakokemuksen kautta ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Otamme siten näkemyksillämme ja päätöksillämme voimakkaasti kantaa yhteiskuntamme kehitykseen”, avaa Risto Vahanen.

EMMA Talks on suunnattu taiteesta kiinnostuneille aikuisille, jotka haluavat kehittää itseään ja osallistua keskusteluun. Puheenvuorojen säännöllisyys mahdollistaa osallistumisen koko EMMA Talksiin. EMMA Talksiin kuuluu luentopassi Josef Beuysin Free International Universityn hengessä. Beuys peräänkuulutti kaikille avoimia, ilmaisia yliopistoja. Hänen perustamansa vapaa yliopisto toimi 1970-luvun alusta vuoteen 1988. Luentopassiin voi halutessaan kerätä merkinnät osallistumisestaan. Yli neljä merkintää keränneet saavat valita itselleen mieleisen kevään näyttelyluetteloista.

EMMA Talks jatkuu syksyllä 2017 Ernst Mether-Borgströmin ja Sarah Morrisin näyttelyiden hengessä.

EMMA Talksin kevään ohjelmisto julkistetaan helmikuun alussa.

Lehdistökuvat:
http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/EMMA+Talks/
Salasana: emmamuseum

Lisätietoa:
Reetta Kalajo, yleisötyön intendentti, EMMA
reetta.kalajo@emma.museum, +358 40 557 1422

Esa Takala, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, EMMA
esa.takala@emma.museum, +358 43 825 0021

Susanna Vanhanen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Vahanen
susanna.vanhanen@vahanen.com, 044 7688 363

 

EMMA - Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen keskeisimmistä taidemuseoista. Espoon Tapiolassa sijaitsevan EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. Arkkitehtonisesti vaikuttavassa professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa WeeGee-talossa sijaitsevat EMMAn näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat. Puhdaslinjainen moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä.

Vahanen-yhtiöt on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Rakennamme hyvinvoivaa elinympäristöä luomalla terveitä ja kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen kokonaispalveluja, rakennusfysikaalisia asiantuntijapalveluja sekä ympäristöpalveluja 400 asiantuntijan voimin.