EMMA offentliggör utställningarna för jubileumsåret | EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art is one of the biggest museums in Finland.

EMMA offentliggör utställningarna för jubileumsåret

02.12.2015

 

År 2016 firar EMMA och WeeGee-huset 10 år. Under jubileumsåret lanserar EMMA ett nytt utställningskoncept, På jakt efter nutiden, vars första kompilation visas som årets huvudutställning. Dessutom ingår i EMMA:s jubileumsår utställningar av Ad Reinhardt,Camilla Vuorenmaa och Rut BrykSaastamoinenstiftelsens förnyade samlingsutställning Beröring pågår hela året. Vid sidan av den visas en utställning av den experimenterande videokonstens pionjär, den finska Turppi-grupp i utställningslokalen Areena på EMMA.

På jakt efter nutiden är ett nytt utställningskoncept som skapats av EMMA och museets direktör sedan tre år tillbaka, Pilvi Kalhama. ”På jakt efter nutiden är inte endast en utställning, utan en plattform som rymmer program av olika slag, bland annat screening, performance och publikevenemang inklusive publikationer. Den ger oss tillfälle att dryfta aktuella teman med vår publik. Vår plan är att EMMA vart tredje eller fjärde år ska kunna sammanställa en exposé under rubriken På jakt efter nutiden och dessutom bjuda på program som anknyter till temat däremellan”, berättar Pilvi Kalhama. I den första utställningen som ordnas med det nya konceptet hösten 2016 på EMMA visas internationell nutidskonst av ett tjugotal konstnärer. Bland dem finns många högaktuella namn och framtida storheter av vilka en del aldrig har visats i Finland. Till de redan säkra namnen hör bland annat Harun FarockiElke Silvia KrystufekJonathan MonkErwin OlafElly Strik och Akram Zaatari. Den slutliga uppställningen av den första utställningens konstnärer publiceras våren 2016.

Titeln på det vart tredje eller fjärde år återkommande, aktuellt inriktade utställningskonceptet – Nykyaikaa etsimässä, På jakt efter nutiden, In Search of The Present – associerar till en klassisk essä av Olavi Paavolainen där han grubblar över den moderna människans upplevelser i sin samtid. Den första exposén går på djupet med hur identiteter formas som berättelser i den moderna världen. Det är fråga om vår tids verkliga megatrend där människans relation till ekosystemet och miljön – inklusive djuren, naturen, teknik och andra människor – har förändrats och förändras ytterligare.

Målet för den nya exposén är att bygga upp och etablera EMMA:s roll som ett konstmuseum som för dialog med sin miljö och publik, som lyfter fram fenomen som gäller människan och samhället i dag och som aktivt arbetar för delaktighet i samhället.

Jubileumsårets vår bjuder på politiska serier och satiriska teckningar av den framstående amerikanske konstnären inom abstrakt konst, Ad Reinhardt (1913–1967). Art vs. History utställningen skapar en helhetsbild av en konstnär som utöver den abstrakta konsten intresserade sig för samhälleliga, moraliska och etiska frågor. I centrum för utställningen finns Reinhardts berömda konstserie How to Look. Teckningarna i serien var för Ad Reinhardt en viktig kanal genom vilken han kunde ta den abstrakta konsten i försvar och öka förståelsen för den. Utställningen är ett samarbete med Malmö Konsthall, Ad Reinhardt Foundation och David Zwirner Gallery.

Parallellt med utställningen av Ad Reinhardt öppnas Finlands konstakademis prisutställning, den andra i sitt slag. Priset tilldelades våren 2015 Camilla Vuorenmaa (1979) som i sina konstverk kombinerar måleri och träsnitt. Hennes unika och grovhuggna handlag skapar ett på en gång sensitivt och kraftigt uttryck. I sina senaste verk har hon behandlat mänskligheten genom olika myter och berättelser. Vuorenmaa gick ut Bildkonstakademin 2005.

I maj öppas på EMMA en utställning som anknyter till Bryk och Wirkkala-jubileumsåret. Utställningen bjuder på en bred presentation av Rut Bryks (1916–1999) produktion. Den bygger på kollektionen av Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk som är deponerad på EMMA. Rut Bryk (1916–1999) hörde till de främsta konstnärerna i det efterkrigstida Finland. Hon förnyade den moderna keramikkonsten med sina verk som förmedlar en intensiv stämning och känslighet. Efter de tidiga alstrens färggranna och berättande framtoning följde monumentala verk som gjorde anspråk på rummet och arkitekturen. Utställningen markerar 100 år från Rut Bryks födelse.

På sommaren fylls EMMA:s utställningslokal Areena av en utställning av den finländska videokonstens pionjärer Turppi-grupp (1982–1983). Gruppen spelade en central roll för den finländska video- och performancekonstens uppkomst. Medlemmar i gruppen var Marikki Hakola, Lea Kantonen, Martti Kukkonen och Jarmo Vellonen som studerat vid Finlands konstakademis skola och Pekka Kantonen som studerat teatervetenskap. Gruppen var intresserad av ritualer och rituella rum och kombinerade fysisk närvaro med måleri. På utställningen visas videoverken Earth Contacts (1982) och Deadline (1983), bägge i restaurerat skick och i digitaliserad form, samt en serie anknytande fotografier.

Inom ramen för Utställningscentret WeeGees 10-årsjubileum producerar EMMA – Esbo moderna konstmuseum en dokumentär om arkitekten Aarno Ruusuvuori i regi av Tina Cavén. Dokumentären blir klar hösten 2016. Aarno Ruusuvuori (1925–1992) räknas till en av sin tids mest framstående arkitekter. Till hans främsta alster hör WeeGee-huset från 1964–1966, Weilin&Göös tidigare tryckeri och numera Utställningscentret WeeGee, vars stil representerar den s.k. betongbrutalismen. Andra Ruusuvuoris verk från samma tid är Hyvinge kyrka och Hagalunds kyrka. Den samtida bedömningen av dessa löd oftast att ”skönheten ligger i betraktarens öga”. Dokumentären berättar om Ruusuvuoris karriär genom nybyggen och saneringsobjekt. Cavén låter såväl Ruusuvuori själv som hans elever, kolleger och konstnärsfränder komma till tals.

 

Ytterligare information:
Pilvi Kalhama, museidirektör, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum, tfn 040 533 4070

Utställningsdatum:
Ad Reinhardt Art vs. History / 10.2.-17.4.2016
Camilla Vuorenmaa / Finlands konstakademis prisutställning / 10.2.-17.4.2016
Rut Bryk / 13.5.-4.9.2016
Turppi-grupp / 15.6.-4.9.2016
På jakt efter nutiden / från 13.10.2016 
Beröring / Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning / under hela året

Pressbilder i EMMAs bildbank:
Ad Reinhardt / Art vs. History: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Ad+Reinhardt+/
Camilla Vuorenmaa: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Camilla+Vuorenmaa/
Rut Bryk: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Rut+Bryk/
Turppi-grupp: kommer snart
På jakt efter nutiden: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Nykyaikaa+etsim%C3%A4...
Beröring: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Kosketus-Saastamoisen...
lösenord: emmamuseum