Bildkonstnär Camilla Vuorenmaa tilldelas Finlands Konstakademien pris | EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art is one of the biggest museums in Finland.

Bildkonstnär Camilla Vuorenmaa tilldelas Finlands Konstakademien pris

13.05.2015

I år utdelas Finlands konstakademis pris till bildkonstnär Camilla Vuorenmaa (f. 1979).  Priset utdelas vartannat år och består av 25 000 euro. Priset utdelades första gången år 2013 till Tuomas A. Laitinen. Priset genomförs i samarbete med Esbo moderna konstmuseum EMMA så att priset omfattar publicationen och en soloutställning i EMMA. Vuorenmaas soloutställning visas i EMMA 2016.

Priset utdelas till en finländsk konstnär som är på toppen i sitt skapande och som ännu inte erhållit något större pris i Finland. Viktiga kriterier är också att konstnären som belönas väcker intresse internationellt.
 
De tre kandidaterna som offentliggjordes den 11 mars 2015 är alla utmärkta och varierande konstnärer inom sina respektive områden, vilket enligt prisjuryn gjorde valet svårt. Genom enhälligt beslut utdelas priset till bildkonstnär Camilla Vuorenmaa med följande motivering: Vuorenmaa är oberoende i sitt uttryck och en nyskapande konstnär som genom sin produktion har visat förmågan att utvidga målarkonstens möjligheter. Särskilt den senaste utvecklingen i Vuorenmaas produktion förtjänar i dag större uppmärksamhet. I sina nyaste målningar som är gjorda med träsnitteknik uppvisar hon förutom utmärkt teknisk skicklighet också en förmåga att tilltala åskådaren med samhällsrelaterade och allmänmänskliga ämnen som väcker känslor hos åskådaren. Målningarna får ofta en tredimensionell, reliefartig form och i verken syns konstnärens originella och kompromisslösa prägel.  Prisutställningen som består av nya verk ställer enligt prisjuryn höga förväntningar.
 
I prisjuryn som tillsattes av Finlands konstakademi består av EMMA:s museichef Pilvi Kalhama, Hankens rektor Eva Liljebom och Lapplands universitets rektor Mauri Ylä-Kotola under ledning av Konstakademins ordförande, bildkonstnären Antti Linnovaara. Också direkören Kyösti Kakkonen som är känd som konstsamlare och som genom sitt bolag understött Konstakademin med betydande finansiering deltog i prisjuryns arbete.
 
Ytterligare information: Ordförande Antti Linnovaara, tfn 040 559 9721 och ombud Päivi Liedes, tfn 0400 418 451 samt EMMA:s museichef Pilvi Kalhama, tfn 040 533 4070
 
 
Lösenord: emmamuseum