En konstsamlings liv i Esbo | EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art is one of the biggest museums in Finland.

En konstsamlings liv i Esbo

12.11.2013

JA / NEJ / BORTA – EN SAMLING VERKLIGHETER 13.11.2013–2.3.2014

Hur ter sig en konstsamlings vardag? Vem möter verken i deras dagliga liv? Vad händer när en grupp kuratorsstudenter får fria händer på ett konstmuseum?
Bland annat dessa frågor behandlas i det första samarbetsprojektet mellan EMMA och Aalto-universitetet där en grupp studerande i utbildningsprogrammet för kuratering och utställningspedagogik CuMMA har skapat en utställning tillsammans med EMMA.
Helheten som presenteras är uppbyggd av en utställning, en helhet av publikarbete och en publikation. JA / NEJ / BORTA – En samling verkligheter granskar EMMAs samling med särskilt fokus på verkens deponeringsplatser runtom i staden. Snarare än själva konstverken är det dock människorna som tillbringar tid med dem som står i rampljuset.
Offentliga verk finns utomhus men också i skolor, hos myndigheter och på vårdanstalter. I utställningen berättar bl.a. en bibliotekarie, en grupp daghemsbarn, en psykolog, en räddningschef och Esbo stadsdirektör om särskilda verk. Verken i EMMAs lager belyses i sin tur av dem som arbetar med samlingen. Ljuddesigner Ari-Pekka Leinonen har sammanställt berättelserna till en installation i utställningen.
 
NYTT SAMFUNDSKONSTVERK
Temat har också behandlats av den inbjudna konstnären Freja Bäckman tillsammans med kollektivet Wir Spielen som hon själv ingår i. Verkstäder som hålls under utställningens gång utmanar Esbobor att reflektera över sitt förhållande till konstverk och det offentliga rummet. Verkstäder som är öppna för allmänheten hålls i EMMA 16.11 och 18.1. Ytterligare verkstäder hålls i januari runt omkring i Esbo tillsammans med Esbobor, nätverket Antirasism X och teatergruppen Blaue Frau. Genom detta konstnärssamarbete vill arbetsgruppen uppmana offentliga konstmuseer att fundera på sin samlingspolicy i förhållande till immateriella verk.
En stor karta i utställningen som visar alla offentliga verk i Esbo är resultatet av ett samarbete mellan Freja Bäckman och grafiska formgivaren Stefania Passera. Kartan är också en del av en publikation som behandlar det offentliga rummet i Esbo som kommer att ges ut i januari 2014. Publikationen innehåller texter av stadsgeografen Elina Eskelä, konstnären Saara Hannula och stadsaktivisten Vesa Korkkula.
Utställningen är ett nyskapande projekt kring den vardag som EMMAs samling ingår i där samlingen framträder både på nära håll och i fågelperspektiv. Berättelserna väcker konstverken till liv. Statistiken som publiceras i samband med kartan avslöjar i sin tur bl.a. könsfördelningen mellan konstnärerna i samlingen – 65 % män och 35 % kvinnor – samt den regionala fördelningen av konstverken.
 
Utställningen är förverkligad av magisterutbildningen CuMMA (Curating, Managing and Mediating Art) vid Aalto-högskolan i samarbete med EMMA. För handledningen står Henna Harri från Aalto-högskolan och intendent Nana Salin på EMMA.
Freja Bäckman (f. 1980 i Esbo) bor och arbetar i Berlin. Hennes samhällsinriktade projekt är ofta samarbeten med andra aktörer som befinner sig i gränssnittet mellan konst och bildningsarbete. Kollektivet Wir Spielen består utöver Bäckman av Merja Hannikainen, Annika Högner, Vappu Jalonen, Bogg Johanna Karlsson och Clara t López Menéndez.
Stefania Passera (f. 1985 i Varese, Italien) bor och arbetar i Esbo. Passera är grafisk formgivare och doktorand vid Aalto-högskolan med en samhällsengagerad syn på sitt arbete. Hon är känd för bl.a. kampanjen Soita mummolle 2010 som uppmanade folk att ringa ensamma åldringar.
Ari-Pekka Leinonen (f. 1988 i Paltamo) studerar ljuddesign vid Aalto-universitetets fakultet för konst och design. Han fascineras av såväl rumsliga som musikaliska ljudvärldar.
EMMAs samling har fått sin början på 1950-talet som Esbo stads konstsamling. Samlingen består i dagens läge av mer än 2 500 verk. På Esbo museum för modern konst finns även sju andra samlingar deponerade.
 

 

 
ARBETSGRUPP
Kuratorer: Ahmed Al-Nawas, Helena Björk, Iida Jääskeläinen, Laura Kokkonen, Marianne Niemelä, Julia Nyman, Hanna Ohtonen och Selina Väliheikki
Konstnärssamarbete: Freja Bäckman, kollektivet Wir Spielen
Grafisk design: Stefania Passera
Ljuddesign: Ari-Pekka Leinonen
Handledning av arbetsgruppen: Henna Harri ja Nana Salin
 
Tilläggsinformation
EMMA: Nana Salin 050-4616780
Aalto: Henna Harri 050-364 1938 och Helena Björk 050-320 9584
 
 
Länkar