EMMA-klubin ehdot | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMA-klubin ehdot

EMMA-klubin ehdot, henkilöjäsenyys

Jäsenyys
EMMA-klubi on Espoon taidemuseosäätiön / EMMA - Espoon modernin taiteen museon (myöhemmin: EMMA) ylläpitämä kanta-asiakkuusjärjestelmä, joka tarjoaa jäsenille etuja.
EMMA-klubin jäsenyys ja edut ovat henkilökohtaisia. Jäsenyys on voimassa aina maksukauden loppuun.
EMMA-klubin asiakkuusjärjestelmän yhteystiedot:
EMMA - Espoon modernin taiteen museo, asiakkuuskoordinaattori, PL 6661, 02070 Espoon kaupunki, www.emmamuseum.fi/emmaklubi
Liittymällä EMMA-klubiin jäsenen katsotaan antaneen EMMAlle oikeuden lähettää hänelle tietoa EMMA-klubista sähköpostilla, kotiosoitteeseen ja matkapuhelimella, jotta EMMA-klubiin liittyvien palvelujen käyttö olisi mahdollista jäsenelle ja jotta EMMA voi täyttää velvoitteensa jäsentä kohtaan.
 
Jäsenmaksu
Jäsenyys on voimassa jäsenmaksun maksamisesta vuoden eteenpäin. 
Jäsenelle lähetetään kauden päättymisestä muistutus sähköpostiin.
 
Jäsenen tunnistautuminen
EMMA-klubin etuja käyttääkseen jäsenen tulee tunnistautua saamallaan jäsentunnisteella (jäsenkortilla) EMMA Shopissa.
Jäsentunnisteen luovuttaminen muiden käyttöön on kiellettyä.
 
EMMA-klubista eroaminen
EMMA-klubista voi erota vapaasti missä vaiheessa vain. Jäsenmaksua tai osaa siitä ei palauteta. Jäsenyyden irtisanomisesta ilmoitetaan EMMAn asiakkuuskoordinaattorille, sähköpostilla: info(at)emma.museum tai postitse: EMMA - Espoon modernin taiteen museo, PL 6661, 02070 Espoon kaupunki.
Jäsenyyden ja etujen voimassaolo päättyy maksukauden päätyttyä, tai jäsenen niin halutessa, jo aiemmin.
EMMA voi lakkauttaa EMMA-klubilaisen jäsenyyden väärinkäytösten vuoksi. Väärinkäytökseksi katsotaan mm. jäsentunnisteen luovuttaminen muun henkilön käyttöön. EMMA ilmoittaa tällöin jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta sekä lakkauttamisen syyn. Jäsenmaksua tai osaa siitä ei palauteta.
 
Jäsenen tietojen säilytys ja käyttö
Jäsenen tietoja säilytetään EMMAn asiakkuusjärjestelmässä. Antamalla henkilökohtaiset tietonsa EMMA klubin -liittymislomakkeessa, jäsen antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn EMMAn rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri- ja tietosuojaseloste.